ÁSZF

Általános szerződési feltételek

IONIC KISS™

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a https://ionic-kiss.hu/ webáruházban (továbbiakban Webáruház) vásárlók általi használatának feltételeit.

 1. Eladó adatai

1.1. Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév: KFM.hu Kft.

Székhely: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 4/a földszint 1.

Postacím: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 4/a földszint 1.

Nyilvántartást vezető önkormányzat: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Adószám: 25415982-2-13

1.2. Ügyfélszolgálat Adatai: E-mail kapcsolat: ionickissmagyarorszag@gmail.com

1.3. A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. https://ionic-kiss.hu/

1.4. Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók a Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

1.5. Bármely Vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.6. Az Eladó jogosult továbbá a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. megváltoztatására. A változás a Webáruház felületén történt megjelentés időpontjától hatályos.

1.7.  Tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek csak szülői felügyelet és engedély mellett rendelhetnek a webáruházból.

 1. Alapvető rendelkezések

2.1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2.2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

2.3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruház felhasználói felületére történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

2.4. A vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést sem.

2.5. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

 1. Regisztráció

3.1.  A Webáruház tartalmának minden része elérhető bárki számára regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció, anélkül végrehajthatóak a megrendelések.

3.3.  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a vásárlás során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót.

 1. A vásárlás menete

4.1. A termék kosárba helyezése után a kosárból van lehetőség a vásárlás elindítására és véglegesítésére. Itt van lehetőség többek közt fizetési mód kiválasztására is. A kosárban ezen kívül lehetőség van a megrendelt mennyiség növelésére is. A “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a pénztár ablakban az adatok kitöltésével véglegesíthető a rendelés.

 • Termékek ára, jellemzői

5.1. Termékek ára A Webáruházban közzétett árak áfával növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát. A házhozszállítás további költségei a kosár és a pénztár oldalon kerülnek feltüntetésre.

 • Szállítás

6.1. Szállítási Módok és Információk – Szállításra az eladó által meghatározott szolgáltatóval van lehetőség. Az utánvét fizetési lehetőség esetén a fizetés utólag, a csomag átvételekor történik.

6.2. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

6.3. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 • Fizetési módok

Az IONIC KISS™  Webáruház (https://ionic-kiss.hu/) felületén az alábbi fizetési módok használatára van lehetőség: utánvétes vásárlás és bankkártyás fizetés.

7.1 Utánvétes fizetés:

Webáruházunk biztosítja természetesen a hagyományos utánvét lehetőségét is a vásárlások alatt.  Az utánvétes fizetés során a szállítási díjjal terhelt végösszeget a házhozszállítás közben a futárszolgálat munkatársa részére készpénzben kell megfizetni.

7.2. Számlázás

A megrendelésekről minden esetben online számlát küldünk e-mailben a rendelés során megadott e-mail címre. A számlázási rendszerről további információt talál a billzone.eu oldalon.

 • Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „ Fogyasztó ”). A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg fogyasztókat internetes vásárlás esetén. Az elállási jog indoklás (külön magyarázat) nélkül gyakorolható. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 1.  a terméknek, 2.  több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, 3.  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 4.  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Mindennemű a termék felhasználásból eredő értékcsökkenés illetve nem rendeltetésszerű használatából eredő kár a Fogyasztót terheli.

8.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Webáruház részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a megrendeléstől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Webáruház részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát ha a rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

8.1.1. Elállási Nyilatkozat

A felhasználó nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a webáruház kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen.

 1. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben ez a megrendelés kézbesítéséhez, vagy számlázáshoz szükséges.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató GDPR szabályozás értelmében elkészített adatkezelési tájékoztató a honlapon érhető el.

 • Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 • Elérhetőségek

A webáruházzal kapcsolatos bármely kérdéskörben keressen minket a webáruházhoz tartozó elérhetőségek egyikén:

–              E-mail: ionickissmagyarorszag@gmail.com

Budapest, 2020. október hó 20. napja